Wyzwania

Projekt ma pięć etapów, które doprowadzą do stworzenia bardziej inkluzywnego modelu edukacji szkolnej.

Osiągnięcia

Zestaw użytecznych zasobów i narzędzi dostępnych w różnych językach, które można wykorzystać i dostosować do swoich potrzeb

Uczestnicy

W międzynarodowym projekcie współpracuje zespół 14 zaangażowanych organizacji

SOCI@LL’s

Rozwiązania, które powstają w projekcie SOCI@LL są opracowywane wspólnie z kluczowymi interesariuszami.

Whole School Social Labs - Inclusive education and systems

Edukacja inkluzywna
kładzie silny nacisk na środowisko edukacyjne, które jest wspierające, w którym funkcjonują przyjazne uczniom i uczennicom oraz kadrze szkoły i klasy

Whole School Social Labs - Whole school approach

Całościowe podejście do szkoły
Cała społeczność szkolna angażuje się w działania, współpracując z szerszą społecznością lokalną

Whole School Social Labs - Intercultural competencies

Kompetencje międzykulturowe
Oznaczają umiejętności, które ludzie nabywają dzięki kontaktowi i ekspozycji na “inność” lub dzięki działaniom edukacyjnym w tym zakresie

Whole School Social Labs

Laboratoria społeczne
są formą budowania strategii “w ciągłym ruchu”, która jest najskuteczniejszą odpowiedzią na złożone problem społeczne.

Uczniowie

Będą uczyć się na ciekawych lekcjach, które biorą pod uwagę różnorodność społeczno-kulturową.

Nauczyciele

Wzmocnią kompetencje społeczne i międzykulturowe, co przełoży się na metody motywowania wszystkich uczniów i uczennic

Szkoły

Będą rozwijać demokratyczną kulturę, która docenia różnorodność oraz troszczy się o zaangażowanie wszystkich członków społeczności

Społeczności

Zawiążą ściślejszą współpracę ze szkołami oraz podmiotami działającymi na rzecz edukacji i włączenia społecznego.

SOCI@LL’s

Rozwiązania tworzone w projekcie SOCI@LL oparte są na całościowym podejściu do szkoły.

Odkryj historie

This time, the SOCI@LL consortium led by INOVA +, traveled to Florence on 23 and 24 September for the third project meeting organized by OXFAM Italy partner! The events following the meeting consisted...

Problems such as inclusion and diversity are becoming a major commitment for many schools and local authorities, forcing them to pay attention to portraying diversity as a value, and raising awareness...

Zapisz się na newsletter SOCI@LL

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz newsletter I być na bieżąco z publikacjami, wiadomościami i wydarzeniami związanymi z tematem inkluzji.

 

Za gromadzenie danych osobowych odpowiadają wyłącznie członkowie konsorcjum projektu SOCI@LL, którzy zapewniają ich całkowitą ochronę zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (rozporządzenie (UE) 2016/679). Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności danych projektu SOCI@LL, zapoznaj się z informacją poniżej.

Przeczytaj politykę prywatności tutaj hiperłącze do tekstu polityki prywatności