UCZESTNICY

Portugalia

INOVA+ jest wiodącą na rynku portugalskim firmą zajmującą się zarządzaniem międzynarodowymi projektami na rzecz innowacji, edukacji i szkoleń, badań i rozwoju technologicznego

Câmara Municipal de Matosinhos to gmina miejsca działająca aktywnie w dziedzinie edukacji, wspierająca liczne działania, które zachęcają do zaangażowania i współpracy na rzecz edukacji w społeczności lokalnej.

Agrupamento de Escolas Abel Salazar to portugalska grupa szkół zaangażowanych w integrację, dla których ważne są osiągnięcia wszystkich uczniów i uczennic; szkoły te tworzą pozytywny klimat wewnątrz i wokół szkół oraz zróżnicowaną i dostosowaną ofertę edukacyjną

Cypr

CARDET, z siedzibą na Cyprze, jest jednym z wiodących ośrodków badawczo-rozwojowych w regionie śródziemnomorskim, posiadającym specjalistyczną wiedzę w zakresie edukacji włączającej, budowania potencjału nauczycieli i nauczycieli oraz e-learningu

Gmina Agios Athanasios jest cypryjską gminą doświadczoną w projektach europejskich związanych z edukacją i prowadzi liczne działania promujące włączenie społeczne poprzez edukację i szkolenia

Grammar Modern School, znajdująca się na Cyprze, stwarza swoim uczniom warunki do rozwoju ciekawości,  pewności siebie; zachęca ich do krytycznego myślenia, dokonywania przemyślanych wyborów i reagowania na otaczający ich świat

Polska

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej to Polskie Centrum Edukacji Obywatelskiej, ma  bogate doświadczenie we wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej w szkołach poprzez kompleksowy system kształcenia i mentoring

Miasto Ząbki jest polską gminą, która stwarza nowoczesne możliwości edukacyjne swoim mieszkańcom, za co otrzymała tytuł Lidera Edukacji przyznawany przez Euro-Partner Economic Foundation

Partner stowarzyszony, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach to polska szkoła, wykorzystująca nowoczesne technologie w edukacji oraz rozwijająca projekty interdyscyplinarne.

Włochy

CESIE to europejskie centrum badań i inicjatyw, zlokalizowane we Włoszech, działające na rzecz rozwoju edukacji, kultury i gospodarki poprzez tworzenie i stosowanie innowacyjnych narzędzi i metod

Partner stowarzyszony, Comune di Palermo, to włoska gmina zaangażowana w projekty edukacyjne, które promują współpracę między szkołą a społecznością lokalną i sprzyjają integracji społecznej

I.I.S.S. Alessandro Volta jest włoskim instytucją edukacyjną skupioną na sektorze przemysłowym. Jest placówką wielokulturową i przyjazną różnorodności, zaangażowaną w kilka projektów mających na celu promowanie włączenia społecznego

Oxfam Italia jest włoską organizacją pozarządową podejmującą interwencje w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej. Prowadzi kampanie i działania edukacyjne na rzecz aktywnego obywatelstwa oraz projektów na rzecz rozwoju lokalnego

Partner stowarzyszony, Unione dei Comuni Montani del Casentino, jest włoskim partnerstwem międzygminnym, które planuje i monitoruje rozwój regionu i postęp w kilku obszarach, w tym w edukacji i integracji społecznej

Licei „Giovanni da San Giovanni” to włoska szkoła, która upowszechnia z wspiera inicjatywy mające na celu unowocześnienie programów nauczania i praktyk pedagogicznych z myślą o potrzebach międzykulturowych i wielojęzycznych środowisk edukacyjnych