• Toolkit for teachers on how to drive curricular and pedagogical innovation and foster multicultural learning in and out classrooms

Poradnik dla władz lokalnych dotyczący sposobów budowania i wspierania międzysektorowych platform na rzecz inkluzji społecznej

Zestaw narzędzi dla władz lokalnych, które będą wspierać je w tworzeniu i wzmacnianiu międzysektorowych platform na rzecz inkluzji społecznej. Poradnik oparty jest na podejściu metodologicznym laboratoriów społecznych i wyjaśnia krok po kroku założenia tego podejścia. Poradnik zostanie przetestowany przez użytkowników końcowych i dopracowany, by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania interesariuszy.
Pobierz
– Program szkolenia „Strategie, narzędzia i metody budowania i wspierania międzysektorowych platform na rzecz inkluzji społecznej”: ANG
– Poradnik dla władz lokalnych dotyczący sposobów budowania i wspierania międzysektorowych platform na rzecz inkluzji społecznej: ANGGRIT, PL i PT

– Globalny raport z wdrażania z poradnik dla władz lokalnych: ANG

– Streszczenie raportu  z poradnik dla władz lokalnych: ANGGRITPL i PT