• Open partnerships and collaborative methodological approach

Otwarte partnerstwa i wspólne podejście metodologiczne

Podejście metodologiczne, które będzie sprzyjać zaangażowaniu i poczuciu odpowiedzialności wszystkich interesariuszy. Poprzez serię wydarzeń lokalnych, dzięki wsparciu wirtualnej platformy, kluczowi aktorzy tacy jak szkoły i społeczności szkolne, władze lokalne, inne zainteresowane strony i eksperci będą mieli okazję wspólnie sie uczyć, dzielić się doświadczeniami i porównywać je oraz współpracować na poziomie lokalnym i europejskim. Ich zaangażowanie umożliwi też osiągnięcie trwałości efektów projektu.

Pobierz

  • Program szkolenia „Strategie, narzędzia i metody tworzenia i podtrzymywania otwartych partnerstw”: ANG
  • Krótkie sprawozdanie z wydarzeń na małą skalę dostępne w języku ANG