Υλικό για την προώθηση του έργου SOCI@LL

Αναπτύχθηκαν διαφορετικά υλικά, για τη διάχυση του έργου και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών για τους στόχους, την πρόοδο και τα βασικά αποτελέσματα του έργου.
Κατεβάστε:

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο SOCI@LL: διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά
 • Σύντομο βίντεο για το έργο SOCI@LL: διαθέσιμο στα αγγλικά (μεταφρασμένο στα ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά)
 • Βίντεο προώθησης του έργου SOCI@LL: διαθέσιμο στα αγγλικά (μεταφρασμένο στα ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά)
 • 1ο ενημερωτικό δελτίο: διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά
 • 2ο ενημερωτικό δελτίο: διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά
 • 3ο ενημερωτικό δελτίο: διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά
 • 4ο ενημερωτικό δελτίο: διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά
 • Φυλλάδιο για την Παρούσα κατάσταση, τις καλές πρακτικές και τον χάρτη πορείας του έργου SOCI@LL: διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά
 • Φυλλάδιο για τους εκπαιδευτικούς πόρους του έργου SOCI@LL: διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά
 • Φυλλάδιο για τα εργαλεία καθοδήγησης του έργου SOCI@LL: διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά
 • Φυλλάδιο για το εικονικό εργαστήρι του έργου SOCI@LL: διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά