Materiały promocyjne SOCI @ LL

Opracowano różne materiały wspierające upowszechnianie projektu i informujące interesariuszy o celach, postępach i kluczowych efektach projektu SOCI@LL.
Pobierz

 • Broszura SOCI@LL: ANG, GR, IT, PL, PT
 • Film “teaser” projektu SOCI@LL: ANG z napisami GR, IT, PL, PT
 • Film promocyjny projektu SOCI@LL: ANG z napisami GR, IT, PL, PT
 • Pierwszy biuletyn: ANG, GR, IT, PL, PT
 • Drugi biuletyn: ANG, GR, IT, PL, PT
 • Trzeci biuletyn: ANG, GR, IT, PL, PT
 • Czwarty biuletyn: ANG, GR, IT, PL, PT
 • Ulotka dot. raportu, dobrych praktyk I mapy drogowej projektu SOCI@LL: ANG, GR, IT, PL, PT
 • Ulotka na temat zasobów edukacyjnych SOCI@LL: ANG, GR, IT, PL, PT
 • Ulotka na temat narzędzi dla władz lokalnych SOCI@LL: ANG, GR, IT, PL, PT
 • Ulotka na temat wirtualnego laboratorium SOCI@LL: ANG, GR, IT, PL, PT