Materiały promocyjne SOCI @ LL

Opracowano różne materiały wspierające upowszechnianie projektu i informujące interesariuszy o celach, postępach i kluczowych efektach projektu SOCI@LL.
Pobierz
– Broszura SOCI@LL: ANG, GR, IT, PL, PT
– Film “teaser” projektu SOCI@LL: ANG z napisami GR, IT, PL, PT
– Film promocyjny projektu SOCI@LL: ANG z napisami GR, IT, PL, PT
– Pierwszy biuletyn: ANG, GR, IT, PL, PT
– Drugi biuletyn: ANG, GR, IT, PL, PT
– Trzeci biuletyn: ANG, GR, IT, PL, PT
– Czwarty biuletyn: ANG, GR, IT, PL, PT
– Ulotka dot. raportu, dobrych praktyk I mapy drogowej projektu SOCI@LL: ANG, GR, IT, PL, PT
– Ulotka na temat zasobów edukacyjnych SOCI@LL: ANG, GR, IT, PL, PT
– Ulotka na temat narzędzi dla władz lokalnych SOCI@LL: ANG, GR, IT, PL, PT – Ulotka na temat wirtualnego laboratorium SOCI@LL: ANG, GR, IT, PL, PT