• Toolkit for school leaders on how to create and sustain culturally-sensitive and inclusive systems inside and around schools
  • Toolkit for school leaders on how to create and sustain culturally-sensitive and inclusive systems inside and around schools

Narzędziownik dla liderów szkół (kadry zarządzającej) na temat tworzenia włączających, otwartych na różnorodność systemów edukacyjnych

Zestaw narzędzi dla dyrektorów szkół, który będzie wspierał tworzenie wrażliwych kulturowo, włączających szkół. Narzędziownik zawierał będzie wskazówki i standardy (odpowiadające narzędziom i metodom, które liderzy szkół mogą wprowadzić w życie); pomysły na działania (które wprowadzone w życie podczas “Tygodnia Społecznego Soci@ll” odzwierciedlajać będą zaangażowanie szkoły i całej społeczności na rzecz włączenia) oraz zasoby edukacyjne (praktyczne narzędzia wspierające prowadzenie Tygodnia Społecznego Soci@ll). Narzędziownik zostanie przetestowany przez użytkowników końcowych i dopracowany, by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania interesariuszy.

Pobierz

  • Program szkolenia „Strategie, narzędzia i metody wspierania systemów integracyjnych wewnątrz i wokół szkół”: ANG
  • Przewodnik: ANG, GR, IT, PL PT
  • Planowanie Tygodnia SOCI@LL – Przewodnik: ANG, GR, IT, PL PT
  • Materiały do wykorzystania podczas Tygodnia SOCI@LL: ANG, GR, IT, PL PT
  • Globalny raport z wdrażania Przewodnika: ANG
  • Streszczenie raportu dla przewodnik: ANGGRITPL i PT