• Toolkit for teachers on how to drive curricular and pedagogical innovation and foster multicultural learning in and out classrooms
  • Toolkit for teachers on how to drive curricular and pedagogical innovation and foster multicultural learning in and out classrooms

Narzędziownik dla nauczycieli i nauczycielek dot. wspierania wielokulturowego, włączającego uczenia się

Zestaw narzędzi dla nauczycielek I nauczycieli, który będzie wspierał kadrę pedagogiczną we w życie włączających programów nauczania i innowacji pedagogicznych oraz narzędzi uczenia się. Zawiera wskazówki I wytyczne (strategie, narzędzia i metody promowania inkluzji w uczeniu się, podejście wrażliwe kulturowo), scenariusze (wspierajace w docenianiu różnorodności i podnoszeniu kompetencji wielokulturowych) oraz zasoby edukacyjne (materiały audiowizualne, ćwiczenia). Narzędziownik będzie testowany przez użytkowników końcowych i zostanie dopracowany, by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania interesariuszy.
Pobierz

  • Program szkolenia „Strategie, narzędzia i metody nauczania na rzecz włączenia społecznego” ANG
  • Zestaw narzędzi dla nauczycielek i nauczycieli Wskazówki do autorefleksji: ANG, GR, IT, PLPT
  • Narzędziownik dla nauczycieli Podręcznik: ANG, GR, IT, PL i PT
  • SOCI@LL Narzędziownik. Teczka Nauczyciela: ANG, GR, IT, PLPT
  • Globalny raport z wdrażania narzędziownik dla nauczycieli: ANG
  • Streszczenie raportu dla narzędzi dla nauczycieli: ANGGRITPLPT