Wirtualne laboratorium społeczne do współpracy międzysektorowej i partycypacyjnego uczenia się

Wirtualne laboratorium społeczne, które będzie wspierać międzysektorowe relacje na poziomie lokalnym i europejskim, a także tworzyć rzeczywiste, włączające możliwości uczenia się (wykorzystujące innowacyjne zasoby opracowane w ramach projektu). Głównym celem tej platformy (stanowiącej swoiste laboratorium społeczne) jest dostarczanie wartościowych doświadczeń edukacyjnych użytkownikom końcowym, które będę przyczyniać się do zmian na rzecz włączającej oświaty.

 

  • Weź udział w wirtualnym laboratorium społecznościowym tutaj!
  • Przewodnik dla użytkowników: ANG