Εξερευνητές

Πορτογαλία

Η INOVA+ είναι η κορυφαία εταιρεία στην Πορτογαλία στον τομέα της προώθησης και διαχείρισης διεθνών έργων καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης και έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ο Δήμος Câmara Municipal de Matosinhos είναι ένας δήμος που δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας πολλές δράσεις οι οποίες ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ παραγόντων της εκπαίδευσης και της κοινότητας γενικότερα

Το Agrupamento de Escolas Abel Salazar είναι ένα πορτογαλικό δίκτυο σχολείων αφοσιωμένο στην ένταξη και την εκπαιδευτική επιτυχία όλων των μαθητών μέσα από τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος μέσα και γύρω από τα σχολεία και την παροχή μιας διαφοροποιημένης και προσαρμοσμένης εκπαίδευσης.

Κύπρος

To CARDET, που βρίσκεται στην Κύπρο, είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα ανάπτυξης και έρευνας στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια πείρα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, την ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών και την ηλεκτρονική εκπαίδευση

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου είναι ένας Δήμος στην Κύπρο με εμπειρία στα ευρωπαϊκά έργα για την εκπαίδευση, ο οποίος ηγείται πολλών δραστηριοτήτων για προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσα από την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη συμμετοχή των νέων

Το Grammar Modern School στην Κύπρο καλλιεργεί στους μαθητές του τις διαχρονικές αξίες του αναστοχασμού, της περιέργειας και της αυτοπεποίθησης, ενθαρρύνοντάς τους να σκέφτονται καθαρά, να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές και να είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντός τους

Πολωνία

Το Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej είναι το Πολωνικό Κέντρο Εκπαίδευσης για την Ιθαγένεια το οποίο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχικής δημοκρατίας εντός των σχολείων, μέσω ενός σύνθετου συστήματος εκπαιδεύσεων και καθοδήγησης

Το Ząbki είναι ένας Δήμος στην Πολωνία ο οποίος παρέχει σύγχρονες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε ντόπιους και αλλοδαπούς πολίτες και ο οποίος έχει κερδίσει τον τίτλο του Πρωτοπόρου της Εκπαίδευσης από το Euro-Partner Economic Foundation.

Ο συνεργαζόμενος εταίρος Szkoła Podstawowa Nr 3 – im. Małego Powstańca w Ząbkach είναι ένα πολωνικό σχολείο με δέσμευση στην επίτευξη των καθολικών στόχων για την εκπαίδευση, τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη διεπιστημονικών έργων

Ιταλία

Το CESIE είναι ένα ευρωπαϊκό κέντρο έρευνας και καινοτομίας στην Ιταλία, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης και της αλλαγής στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της οικονομίας, μέσα από τη δημιουργία και χρήση καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων

Ο συνεργαζόμενος εταίρος Comune di Palermo είναι ένας Δήμος στην Ιταλία που ασχολείται σε βάθος με εκπαιδευτικά έργα που προάγουν τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας και προωθούν την κοινωνική ένταξη

Το I.I.S.S. Alessandro Volta είναι ένα πολυπολιτισμικό επαγγελματικό ινστιτούτο στην Ιταλία που εστιάζει στον τομέα της βιομηχανίας και το οποίο εμπλέκεται σε διάφορα έργα που στοχεύουν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Το Oxfam Italia είναι ένας Ιταλικός ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στους τομείς της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας,  και ο οποίος υλοποιεί εκστρατείες και εκπαιδεύσεις για την ενεργό πολιτότητα και έργα για την τοπική ανάπτυξη.

Ο συνεργαζόμενος εταίρος Unione dei Comuni Montani del Casentino είναι μια συνεργατική δομή ανάμεσα σε δήμους στην Ιταλία η οποία σχεδιάζει και παρακολουθεί την ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης

Το Giovanni da San Giovanni είναι ένα σχολείο στην Ιταλία, το οποίο πραγματοποιεί διάφορες πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων και των παιδαγωγικών πρακτικών, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των διαπολιτισμικών και πολυγλωσσικών εκπαιδευτικών πλαισίων.