Najnowocześniejsze, najlepsze praktyki i plan działania dla SOCI@LL

Mapa drogowa SOCI@LL, która będzie wspierać i napędzać zmiany systemowe: w oparciu o wyczerpujący proces badawczy, przegląd dostępnej literatury, konsultacje z interesariuszami oraz dane dotyczące skuteczności istniejących rozwiązań (zestawionych w raporcie z dobrymi praktykami) powstanie plan działania. Będzie on stanowił uwspólniony zbiór wiedzy, a także strategię działania z konkretnymi zaleceniami ułatwiającymi działania na rzecz bardziej włączającyhc systemów edukacyjnych.
Pobierz
– Cały raport na temat stanu zastanego: ANG
– Raporty krajowe (Cypr, Włochy, Portugalia i Polska) na temat najnowocześniejszych: ANG
– Streszczenie raportu : ANGGRITPL PT
– Cały raport dot. dobrych praktyk: ANG
– Streszczenie raportu dot. dobrych praktyk: ANGGRITPL i PT
– Cały raport dot. mapy drogowej dla projektu SOCI@LL: ANG
– Streszczenie planu działania dla projektu SOCI@LL: ANGGRITPL i PT