Εικονικό Κοινωνικό Εργαστήρι για διεπιστημονική συνεργασία και ευκαιρίες συμμετοχικής μάθησης

Ένα Εικονικό Κοινωνικό Εργαστήρι το οποίο θα προωθήσει και θα αναπτύξει διατομεακές σχέσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και θα δημιουργήσει πραγματικές ευκαιρίες συμμετοχικής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, υποστηριζόμενο από τους καινοτόμους πόρους που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου: οι βασικοί στόχοι της πλατφόρμας αυτής (με τα βασικά χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού εργαστηρίου) είναι να παρέχει μια εύκολη, απλή και ολοκληρωμένη εμπειρία στους τελικούς χρήστες, να ενισχύσει βιώσιμες και ουσιαστικές συμμαχίες μεταξύ των βασικών παραγόντων και να παράγει συστημικές αλλαγές.

 

  • Συμμετέχετε στο Ψηφιακό Κοινωνικό Εργαστήριο εδώ!
  • Εγχειρίδιο χρήσης: διαθέσιμο στα αγγλικά